6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม

“6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *