สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
101 หมู่ 10 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์

055-651-112

โทรสาร

055-651-113

E-mail

sukhothaimoe@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

golf0816880817gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.