คำถามที่พบบ่อย

  1. สอบถามได้ ในinbox facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
  2. งานคุรุสภาจังหวัด โทร.055-615-675
  3.  ติดต่อโดยตรงที่ งานคุรุสภาจังหวัดสุโขทัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

โทร 055-651112 โทรสาร 055-651113

หากจะสอบถามเรื่องตำแหน่งว่างจะย้ายต้องติดต่อที่ สพป.สท เขต1 หรือเขต 2 หรือ สพม.สุโขทัย