อบรมพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *