รับย้าย โอน 38 ค.(2)

ประกาศ กศจ.สุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
[ประกาศรับสมัคร]
[เอกสารหมายเลข 1]
[เอกสารหมายเลข 2]
[เอกสารหมายเลข 3]
[เอกสารหมายเลข 4]
[เอกสารหมายเลข 5]

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *