ประชุมคณะกรรมการ IFTE

คณะกรรมการดำเนินงานคณะทำงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตามโครงการฯ ในวันที่ 19  เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *