ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง1

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

อาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ปร.4,ปร.5

ผังบริเวณ…. …..0-2…. ….3-6…. ….7-10…. ….11-14…. ….15-18….

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *