ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง1

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง รายละเอียดการแบ่งงวดงาน ปร.4,ปร.5 ผังบริเวณ…. …..0-2…. ….3-6…. ….7-10…. ….11-14…. ….15-18….

Read more...