6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

Read more...

ประชุมคณะกรรมการ IFTE

คณะกรรมการดำเนินงานคณะทำงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตามโครงการฯ ในวันที่ 19  เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

Read more...

อบรมพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา

Read more...