การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่างๆ สามารถติดต่อ นิติกร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้ทาง

E-mail : sukhothaimoe@gmail.com

Line : wanyai